Копачевський М.А
Гаряча лінія

Керівник Департаменту фінансів Микола Копачевський, разом з іншими відповідальними працівниками взяв участь у засіданні Керівного комітету Проекту LOGICA, яке відбулося в онлайн-режимі 9 липня 2020 року, із використанням системи Zoom. На засіданні був обговорений п’ятий проміжний звіт щодо діяльності Проекту LOGICA за грудень 2019 року – травень 2020 року. Необхідно зазначити, що згідно наказу Мінфіну від 12.12.2019 року №523, в рамках реалізації проекту міжнаро ....

....

....

29.05.2020 р. фахівці Департаменту фінансів взяли участь у круглому столі «Фінансово-економічний механізм забезпечення сталого економічного розвитку», що проводився із використанням платформи Zoom кафедрою фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Під час проведення заходу обговорювалися актуальні та цікаві питання, які були презентовані не тільки з теоретичної сторони, а й з практичної, фахівцями-практиками, які безпосередньо працюють у даному напрямку. Н ....

25 травня 2020 року в Департаменті фінансів відбулось засідання робочої групи для перегляду ризиків на предмет актуальності, здійснення оцінки ефективності заходів щодо управління ризиками. За наслідками, відповідальними особами Департаменту фінансів буде здійснений моніторинг основних процесів та сформульовані пропозиції змін до адміністративних регламентів. Таким чином в Департаменті фінансів реалізуються вимоги статті 26 Бюджетного Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів У ....

....